Suomen Urheilufysioterapeutit ry:n tavoitteena on toimia mahdollisimman ympäristövastuullisesti ja yhdistys          sitoutuu ympäristövastuulliseen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan. Järjestämme tapahtumamme hyvien julkisten liikenneyhteyksien päähän ja kannustamme osallistujia hyödyntämään niitä. Käytämme yhteistyökumppaneinamme tahoja, jotka osaltaan huolehtivat ympäristövastuullisuudesta. Hankinnoissamme huomiomme tuotteiden tarpeellisuuden ja kestävyyden. Tapahtumissa syntyvät jätteet lajitellaan ja kierrätetään.

Seuraamme ja arvioimme toteutuneiden hankintojen onnistumista. Lisäksi seuraamme yhteistyötahojemme ympäristövastuusuunnitelmia.

Suomen Urheilufysioterapeutit  ry hallitus hyväksyi suunnitelman 8.10.2021