Sertifiointilautakunnan laatimat kriteerit sertifikaattien myöntämiseksi ovat seuraavat:
Nimike: Urheilufysioterapeutti (sert.)
Pohjakoulutus: Fysioterapeutti AMK tai vastaava aikaisempi tutkinto.

Osallistuminen valmennusprosessiin urheilufysioterapeuttina. Vähintään kahden vuoden aktiivinen ammatillinen osallistuminen urheilu- ja/tai liikuntafysioterapian tehtäviin hakemusta edeltäneiden 4 vuoden ajalta.

Hakemuksessa tulee kuvata urheilufysioterapeuttisen toiminnan ajankohta, kesto ja sisältö. Työhön on sisällyttävä valmennusprosessissa mukanaolemista, joko osa- tai kokoaikaisesti.

Lisäkoulutus: Edellytetään pohjakoulutusta täydentäviä opintoja sekä Suft:n kurssien (modulit 5 kpl: UFPK, ULLL, UNOH, UPNJ, URK) läpikäyntiä. Vuodesta 2020 modulit 6 kpl: UFPK, ULLL, UNOH, UPNJ, UT sekä UKFP )
Yhteensä 25 opintopisteen verran.

Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen suorittaminen (puhtaastiparas.fi).
Liitä koulutuksesta saatava diplomi hakemukseen.
​Lisäksi tee Portfolio ja cv, jotka sinun tulee lähettää liitetiedostona (pdf-muodossa). Todennetaan portfoliossa vapaamuotoisesti koulutukset: missäsuoritettu, laajuus, kurssin pääsisältö ja kouluttajat.

Allekirjoitettu sitoumus

Allekirjoitettu sitoumus Suomen Fysioterapeutit ry:n hyväksymien ammattieettisten sääntöjen sekä SUFT ry:n erityispätevyyssäännösten noudattamisesta.

Sertifikaatin uusiminen: Sertifikaatti on voimassa 4 vuotta, jonka jälkeen voi hakea sen uusimista. Sertifioinnin voimassaolon pidentämishakemuksen yhteydessä on osoitettava, että sitoutuu ammattitaitonsa ylläpitämiseen (on osallistunut ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään toimintaan, esimerkiksi alan kansainväliseen tai kotimaiseen kongressiin ja/tai seminaariin) ja toimii alalla edelleen.