Sertifiointihakemus

  1. Tee CV / portfolio, jossa kuvaat urheilufysioterapeuttisen toiminnan ajankohtia, kestoa ja sisältöä. Toimintaan on sisällyttävä osallistumista yksilöurheilijan tai urheilujoukkueen valmennusprosessiin joko osa- tai kokoaikaisesti. Työ voi toteutua lasten, nuorten tai aikuisurheilijoiden parissa. Todenna CV:ssa / portfoliossa vapaamuotoisesti koulutukset: missä suoritettu, laajuus, kurssin pääsisältö ja kouluttajat (yhteensä vähintään 25 opintopisteen verran, sisältäen UFPK, ULLL, UNOH, UPNJ, UKFP ja UT -kurssit).
  2. Suorita Puhtaasti paras -verkkokoulutus ja liitä koulutuksesta saatu diplomi hakemukseen.
  3. Lataa urheilufysioterapeutin erityispätevyyskriteeristö ja fysioterapeutin eettiset ohjeet. Tutustu dokumenttiin huolellisesti, allekirjoita sitoumus ja liitä se hakemukseen.
LATAA JA ALLEKIRJOITA  KRITEERISTÖ JA EETTISET OHJEET

 

Täytä näiden jälkeen alla olevan linkin kautta sertifiointihakemus ja lähetä se SUFT:in toimiston välityksellä sertifiointilautakunnan käsiteltäväksi

 

TÄYTÄ SERTIFIOINTIHAKEMUS