Urheilufysioterapeutin erityispätevyys

Määritelmä

Urheilufysioterapeutti on urheilijan terveydenhuollon erityisosaaja, jolla on edistyneet taidot ja tiedot etenkin:

  • Urheiluvammojen ehkäisyyn
  • Ensivaiheen hoitoon
  • Kuntoutukseen ja suorituskyvyn palauttamiseen
  • Suorituskyvyn parantamiseen

Lisäksi urheilufysioterapeutti edistää:

  • Turvallista, aktiivista elämäntapaa
  • Elinikäistä oppimista ja ammattitaidon ylläpysymistä
  • Tutkimustiedon ja parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa
  • Reilun pelin henkeä ja antidopingkäytäntöjä 

Hän työskentelee eettisten ja ammatillisten periaatteiden (codes) mukaisesti. Hän on riippumaton päätöksenteossaan ja priorisoi urheilijan terveyden.

Ennaltaehkäisy, ensivaiheen hoito ja kuntoutus sekä suorituskyvyn parantaminen

Urheilufysioterapeutti osallistuu terveydenhuollon ammattilaisena urheilu-ja liikuntavammojen ennaltaehkäisyyn, ensivaiheen hoitoon ja kuntoutukseen sekä urheilijan suorituskyvyn parantamiseen yhteistyössä valmentajien ja valmennuksen asiantuntijoiden kanssa. 

Pyrkiessään ennaltaehkäisemään urheilu- ja liikuntavammoja urheilufysioterapeutti perehtyy kunkin urheilulajin ja liikuntamuodon erityispiirteisiin, jotta hän kykenee tietojensa ja taitojensa avulla ohjaamaan harjoittelua niin, että se tukee vammojen ennaltaehkäisyä. Urheilufysioterapeutti hoitaa urheilijoita ja liikkuvia ihmisiä kaikista ikäluokista hyödyntäen fysioterapeuttista ja lääketieteellistä osaamistaan.

Hän pyrkii edistämään tervettä ja aktiivista elämäntapaa sekä auttaa yksilöä ylläpitämään hyvää elämänlaatua.

Ammattitaidon ylläpito ja oman alan kehittäminen on tärkeää

Urheilu- ja liikuntafysioterapeutti päivittää tietojaan säännöllisesti tutkimustiedon ja parhaiden käytäntöjen pohjalta ylläpitääkseen fysioterapeuttisia tietojaan ja taitojaan. Urheilu- ja liikuntafysioterapeutti pyrkii myös lisäämään valmentajien ja urheilijoiden  sekä muiden sidosryhmien (mm. valmentajat, urheilijat, päätöksentekijät) tietoa ja ymmärrystä näyttöön perustuvista toimintatavoista ja käytännöistä.

Urheilufysioterapeutin toiminnan tulee olla eettisesti kestävällä pohjalla 

Urheilu- ja liikuntafysioterapeutti edistää kaikissa toimissaan reilun pelin (fair play) henkeä ja antidopingtyötä varmistaen, että urheilijat ovat tietoisia urheiluun liittyvistä eettisistä säännöstöistä ja käytännöistä. Urheilu- ja liikuntafysioterapeutti pitää tiedot ajan tasalla kiellettyjen lääkeaineiden / ravintovalmisteiden ja niihin liittyvien säädösten suhteen. Urheilu- ja liikuntafysioterapeutti ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa.