Uutta SUFTin jäsenblogissa vuonna 2021!

Viikoittaisten uutisten lisäksi ensi vuonna blogissa tullaan julkaisemaan useita mielenkiintoisia vieraskirjoituksia. Kirjoittajat edustavat eri ammattialoja urheilun saralla. Muista siis seurata blogin julkaisuja myös vuonna 2021!

 

Haluatko saada blogissa julkaistuksi oman tai yhdessä kollegasi kanssa kirjoittaman artikkelin?

– Nyt siihen on mahdollisuus. Artikkeli voi käsitellä jotain tiettyä aihetta tai se voi olla vastine tai kommentti jo aiemmin blogissa julkaistulle artikkelille. Alla näet tarkemmat ohjeet.

 

 

Valtonen, M., ym. (2020). Koronavirustartunnat urheiluseuroissa. KIHUn Julkaisusarja, nro 78. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, 2020

 

Lähde: KIHU 2020.

 

Aspetar Youtube-kanava ja Aspetar Sports Medicine Collection.

“Through the delivery of excellence in sports medicine, physiotherapy, sports science, orthopaedic surgery and rehabilitation, Aspetar services the needs of football and Sports Clubs and Federations throughout the state of Qatar, and regularly services international athletes and professional sportspeople.”

Aspetar on ortopediaan ja urheilulääketieteeseen erikoistunut sairaala, joka sijaitsee Dohassa, Qatarissa. Sen lisäksi että Aspetar tuottaa runsaasti uutta tutkittua tietoa, he jakavat tietoa myös muiden kanavien kautta. Esimerkkinä mainittakoon heidän Youtube-kanavansa. Lisäksi Aspetar on julkaissut omaa urheilulääketieteeseen ja urheilufysioterapiaan keskittyvää lehteä vuodesta 2012. Nyt Aspetar on koonnut lehdissä käsiteltyjä aiheita kirjaksi (Volume 1 & 2), jonka he aikovat julkaista vapaasti kaikkien luettavaksi seuraavan kahden vuoden aikana.

Aspetar Sports Medicine Collection aims to assist health professionals and students, coaches, and athletes to improve their understanding of Sport and Exercise Medicine and make better decisions when caring for athletes.”   

 

Kaski, S., ym. (2020). Miten huippu-urheilijan mieli voi? Nykyisten ja entisten huippu-urheilijoiden henkinen hyvinvointi SuomessaLiikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja julkaisuja 18. Paino: Hansaprint, Turenki.

Liikuntatieteellinen Seura on julkaissut 8.12.2020 tutkimusraportin “Miten huippu-urheilijan mieli voi? Nykyisten ja entisten huippu-urheilijoiden henkinen hyvinvointi Suomessa”. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten uraansa vielä jatkavien ja sen jo lopettaneiden huippu-urheilijoiden henkisen hyvin- ja pahoinvoinnin tilaa.

“Tulosten mukaan sekä uraansa jatkavat että sen jo lopettaneet huippu-urheilijat kokivat itsensä keskiarvotulosten perusteella varsin hyvinvoiviksi: he olivat tyytyväisiä elämäänsä ja kokivat psykologisen toimintakykyisyytensä hyväksi. Aktiiviurheilijat kokivat henkisen hyvinvointinsa kuitenkin heikommaksi kuin jo urheilu-uransa lopettaneet urheilijat.”

“…valmentajien ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista tulee parantaa, jotta varhaiset pahoinvoinnin merkit kyettäisiin tunnistamaan.”